602 642 180 biuro@happyhello.pl

Dla dzieci 7-12 lat

Naszym celem jest nauka płynnego mówienia w języku obcym oraz rozwinięcie w dzieciach pozytywnego nastawienia do nauki. Zajęcia w Happy Hello Szkoła Języków Obcych to połączenie dobrej zabawy z zaskakującymi postępami edukacyjnymi. Zajęcia w grupach 7-9 -latków prowadzimy nie tylko w oparciu o prestiżowe podręczniki, lecz także z pomocą flashcards, memory cards, rymowanek, piosenek, kolorowanek, gier planszowych, puzzli oraz wielu innych zabawek edukacyjnych.

W grupach „młodszych nastolatków” (9 -12 lat) nadal realizujemy założenie nauki poprzez zabawę, jednak proporcję są dostosowane do możliwości i poziomu edukacyjnego uczniów. Podczas zajęć zapewniamy dużą różnorodność środków dydaktycznych oraz mnogość podejmowanych zagadnień. W dalszym ciągu szczególny nacisk kładziemy na naukę mówienia.

Lektor podczas zajęć posługuje się wyłącznie językiem obcym, mówi do dzieci w naturalnym tempie i oczekuje automatycznych odpowiedzi. W takim obcojęzycznym środowisku, w takich warunkach bariera mówienia i rozumienia języka obcego zostaje szybko przełamana.

Jesteśmy świadomi, iż rodzice odgrywają diametralną role w procesie edukacyjnym swoich pociech, dlatego też bardzo ważna jest dla nas ścisła współpraca. W Happy Hello Szkole Języków Obcych standardem jest regularna korespondencja z rodzicem za pomocą dziennika elektronicznego ucznia. Rodzice mają także możliwość bezpośredniego kontaktu z lektorem prowadzącym przed zajęciami lub po zajęciach.

Przyjmowanie dzieci na kurs odbywa się na podstawie niestresującej rozmowy z lektorem oraz dodatkowo w przypadku grupy starszej na rozwiązaniu testu diagnozującego.

Zajęcia prowadzą odpowiednio przeszkoleni lektorzy, posiadający niezbędne doświadczenie w pracy z dziećmi oraz w nauczaniu języka obcego. Gwarantujemy również stały nadzór metodyka nad prowadzonymi zajęciami.

Kurs obejmuje zajęcia 2 RAZY W TYGODNIU (1x 60 minut – baza językowa, 1x45 minut – konwersacje). W trakcie trwania kursu gwarantujemy konsultacje rodziców z lektorem w celu monitorowania postępów. Po każdym semestrze dzieci otrzymują opisową ocenę swoich osiągnięć. Przy kursach rocznych podręczniki i materiały dydaktyczne GRATIS.

SIEDZIBA

ul. Waryńskiego 25
63-400 Ostrów Wielkopolski

TELEFON

602 642 180

E-MAIL

biuro@happyhello.pl