602 642 180 biuro@happyhello.pl

Gimnazjalny

W trakcie trwania kursu szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie umiejętności mówienia, czytania oraz słuchania ze zrozumieniem. Lektor przerabia z gimnazjalistami kompletny materiał, który jest niezbędny do zdania egzaminu. W celu zapoznania się ze specyfiką egzaminu przeprowadzane są trzy testy próbne. Postępy w nauce są monitorowane i przekazywane na bieżąco rodzicom.

Pracujemy w oparciu o najlepsze podręczniki renomowanych wydawnictw językowych oraz wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Bezpłatnie przeprowadzamy test diagnozujący znajomość języka. Kurs może być indywidualny, w parach lub grupowy.
Zajęcia odbywają się 1x 60 lub 90 minut.

SIEDZIBA

ul. Waryńskiego 25
63-400 Ostrów Wielkopolski

TELEFON

602 642 180

E-MAIL

biuro@happyhello.pl