602 642 180 biuro@happyhello.pl

Maturalny

Happy Hello SJO oferuje kursy przygotowujące do matury zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. W trakcie trwania kursu słuchacze doskonalą swoje umiejętności z zakresu słownictwa, gramatyki, rozumienia tekstu pisanego, rozumienia ze słuchu, wypowiedzi pisemnej oraz rozmowy z egzaminatorem. Powyższe umiejętności są kluczowe podczas zdawania egzaminu maturalnego z języka obcego.

Podstawą kursów są podręczniki przygotowujące do egzaminu maturalnego oraz praca w oparciu o autentyczne materiały występujące podczas egzaminu. Nasi słuchacze mają okazję zapoznać się ze strukturą, wymogami, typami zadań oraz technikami egzaminacyjnymi. W trakcie trwania kursu przeprowadzamy egzaminy próbne, co pozwala na zdiagnozowanie poziomu umiejętności słuchacza oraz zniwelowanie ewentualnych braków.

SIEDZIBA

ul. Waryńskiego 25
63-400 Ostrów Wielkopolski

TELEFON

602 642 180

E-MAIL

biuro@happyhello.pl